Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Araştırma Merkezi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Araştırma Merkezi

Müdürün Mesajı

Psikolojik Danışma ve Rehberlik faaliyetleri 1950’lerin ilk yıllarından itibaren ülkemizde faaliyet göstermeye başlamıştır. Günümüzde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri modern eğitimin çok önemli bir parçası haline gelmiştir. Her sene farklı üniversitelerden yüzlerce psikolojik danışman mezun olup eğitimden, sağlığa kamuda ve özel sektördeki farklı pek çok iş kollarında görev almaktadır. Bu şekilde bireylerin topluma uyumunu kolaylaştırıcı faaliyetlerle koruyucu ruh sağlığı hizmetleri yerine getirilebilmektedir. Psikolojik danışma ve rehberlik faaliyetleri sadece insanların eğitim hayatları süresince değil, bütün yaşamları boyunca destek hizmeti alabilecekleri bir alandır.

Okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim ortamına uyumla başlayan topluma uyum süreci, bireylerin huzur ve refah içerisinde bir arada yaşamalarını sağlayan en önemli unsurlardandır. İlk psiko-sosyal ilişki ve uyumlar anne-baba ve yakın çevreyle girilen ilişkilerle başlar. Büyüdükçe, dış dünyadaki temaslar genişledikçe, yeni uyum metotlarının bireye yol göstereceği, dolayısıyla, her yeni çevreye girişin, yeni insanlar veya olaylarla karşılaşmanın psikolojik ve toplumsal yaşamda bir reaksiyon yaratacağı ve bütün bunlara karşı gerekli uyumların ortaya çıkacağı söylenebilir. Bireylerin toplumsallaşması, toplum içinde yaşaması, başkalarıyla ilişki kurması, iletişim etkileşim içinde olabilmesinde toplumsal davranış kalıplarını bilmesi ve kullanması gerekir. Davranış kalıpları, kültür, toplumsal uyum için gerekli, hatta zorunludur. Dolayısıyla, gencin toplumda diğer insanlarla geliştireceği ilişkilerin tarzı yaşamının ilk yıllarında edindiği öğrenmelere bağlıdır.

Karşılaşılan her yeni durum ve yaşantının bireylerin kişilik yapılarına ve ruh sağlıklarına olumlu veya olumsuz etkisi olabilir. Üniversite yaşantısının başlamasıyla beraber gençlerin çevreleri değişmekte, yeni ilişkiler kurup, farklı eğitim ortamına, hatta farklı bir şehirde yaşamaya başlamaktadırlar. Artık kendi sorumluluğunu eline alan ve çoğunlukla ailelerinden uzakta bir yaşam sürmeye başlayan gençler bu süreçte bazı sorunlarla karşılaşabilirler. Bu aşamada en çok ihtiyaç duyabilecekleri gereksinim sorunlarını paylaşabilecekleri, güven duyabilecekleri kişilerdir. Sağlıklı akran ilişkileri kurmak, yeni eğitim ortamına uyum sağlayıp, akademik açıdan başarılı olmak, meslek hayatına hazırlanmak, yeni bir şehirde yaşamayı öğrenmek gibi pek çok konuda yardıma ihtiyaç duyabilirler. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetleri işte tam da bu ihtiyaçları karşılayabilecek hizmettir. Bu hizmetlerin amacı, üniversite öğrencilerinin kendilerini tanıması, sağlıklı kararlar verebilmesi, problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, ders başarılarının arttırılması, üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmesi, üniversite yaşamına uyum sağlaması; sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardım etmektir.

Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi YÖK tarafından 06.04.2017 tarihinde 30030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Öğrenciyi merkeze alan ve bilimsel yaklaşımın temel alındığı anlayışla çalışmalarını sürdürmeye hevesli, alanında yetkin Uzman Psikolojik Danışmanlar ve psikologlarla öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında 02 Ekim 2017 tarihinden itibaren Mediko Sosyal Binası 2. Katında faaliyetine başlamıştır. Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı çalışmaları bağlamında merkezimizde bireysel ve grupla psikolojik danışma çalışmaları, kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri yapılacaktır. Öğrencilerimize ve akademik personelimize hizmet verme arzusuyla, ihtiyaç duyduğunuzda sizi koşulsuz kabul edip yanınızda olmak istiyoruz. 

Doç.Dr.Müge YÜKSEL

Bu sayfa Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Araştırma Merkezi tarafından en son 31.05.2018 21:37:00 tarihinde güncellenmiştir.