Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Araştırma Merkezi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Araştırma Merkezi

Genel Bilgiler

Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama-Araştırma Merkezi'nin (MARPAM) temel amacı; üniversitemize yeni kayıtlanan ve üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerinde aktif olarak eğitim-öğretim hayatına devam eden tüm öğrencilerimize, idari ve akademik personelimize, gereksinimleri doğrultusunda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermektir.

Bu temel amacın yanında Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama-Araştırma Merkezi'nin (MARPAM) diğer amaçları üniversitenin ilgili akademik birimlerinin iş birliği ile yurt içi ve yurt dışında Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanı ile ilgili araştırmalar, uygulamalar, danışmanlıklar yapmak ve eğitimler sunmak, üniversite öğrencilerinin kendilerini tanıması, sağlıklı kararlar verebilmesi, problem çözme ve iletişim becerisi kazanması, ders başarılarının arttırılması, üniversite olanaklarından azami düzeyde yararlanabilmesi, üniversite yaşamına uyum sağlaması, sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişimlerine yardım etmek amacıyla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunmaktır.

Bu hedeflere ek olarak; Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama-Araştırma Merkezi'nin (MARPAM) görevleri arasında; klinik ölçme ve değerlendirme çalışmalarını planlamak ve uygulamak, öğrencilerimize, idari ve akademik personelimize yönelik bireysel veya grup psikolojik destek programları hazırlamak, grup eğitimleri ve seminerler düzenlemek, ayrıca psikolojik danışmanlık ve rehberlik ana bilim dalı ile ilgili yürütülen bilimsel araştırmalara danışmanlık hizmeti vermek, psikolojik danışma ve rehberlik ana bilim dalı ile ilgili seminer, sempozyum, kongre gibi bilimsel faaliyetler organize etmek de sıralanabilir.

Bu sayfa Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Araştırma Merkezi tarafından en son 25.10.2017 10:56:36 tarihinde güncellenmiştir.